แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BMW 5 Series ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

BMW
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2023 - 2025

BMW 5 Series VIII (G60/G61) [2023 .. 2025] 

โอเชียเนีย ยุโรป ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา
2020 - 2024

BMW 5 Series VII (G30/G31/G38) LCI [2020 .. 2024] 

โอเชียเนีย แคนาดา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ รัสเซีย แอฟริกาใต้ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา
2016 - 2020

BMW 5 Series VII (G30/G31/G38) [2016 .. 2020] 

แคนาดา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2013 - 2017

BMW 5 Series VI LCI (F10/F11) [2013 .. 2017] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2009 - 2013

BMW 5 Series VI (F10/F11) [2009 .. 2013] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2007 - 2010

BMW 5 Series V (E60/E61) Facelift [2007 .. 2010] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2003 - 2007

BMW 5 Series V (E60/E61) [2003 .. 2007] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1995 - 2004

BMW 5 Series IV (E39) [1995 .. 2004] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1988 - 1997

BMW 5 Series III (E34) [1988 .. 1997] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
1981 - 1988

BMW 5 Series II (E28) [1981 .. 1988] 

แคนาดา ยุโรป สหรัฐอเมริกา
1972 - 1981