แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BMW 2 Series Active Tourer ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

BMW
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
ตะวันออกกลาง
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เกาหลีใต้
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2022 - 2025

BMW 2 Series Active Tourer U06 [2022 .. 2025] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น แอฟริกาเหนือ ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เกาหลีใต้
2018 - 2021

BMW 2 Series Active Tourer F45 Facelift [2018 .. 2021] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย
2014 - 2018

BMW 2 Series Active Tourer F45 [2014 .. 2018] 

โอเชียเนีย จีน ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง รัสเซีย