แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BMW Alpina B7 ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

BMW Alpina
กรองตามภูมิภาค:
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2022

BMW Alpina B7 G12 Facelift [2019 .. 2022] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
2016 - 2019

BMW Alpina B7 G12 [2016 .. 2019] 

แคนาดา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
2012 - 2016

BMW Alpina B7 F01/F02 Facelift [2012 .. 2016] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2009 - 2012

BMW Alpina B7 F01/F02 [2009 .. 2012] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
2005 - 2008

BMW Alpina B7 E65/E66 Facelift [2005 .. 2008] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
2003 - 2005