แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

BAIC รุ่น เลือกรุ่นด้านล่างเพื่อจำกัดขนาดล้อที่เหมาะสำหรับรถของคุณ

BAIC
ตัวกรองตัวอักษร:
กรองตามภูมิภาค:
จีน
ยุโรป
อเมริกากลางและใต้
ตะวันออกกลาง
เม็กซิโก
แอฟริกาเหนือ
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
A1 (2015 - 2020) พ.ค. 02, 2024 B40 Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 BJ40 SE (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 BJ80 (2016 - 2023) พ.ค. 02, 2024 F40 (2019 - 2024) พ.ค. 02, 2024 U5 Plus (2021 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X35 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X5 (2020 - 2023) พ.ค. 02, 2024 X55 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X6 (2023 - 2024) พ.ค. 02, 2024 X7 (2020 - 2024) พ.ค. 02, 2024 BJ40 Plus (2018 - 2024) พ.ค. 02, 2024 Bayanihan H5 (2017 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Freedom (2016 - 2021) พ.ค. 02, 2024 M20 (2016 - 2021) พ.ค. 02, 2024 M50S (2018 - 2021) พ.ค. 02, 2024 M60 (2018 - 2021) พ.ค. 02, 2024 MZ40 (2014 - 2021) พ.ค. 02, 2024 MZ45 (2014 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Senova X35 (2016 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Senova X55 (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Senova X65 (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024 X30 (2020 - 2022) พ.ค. 02, 2024 X424 (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024 BJ40 (2014 - 2024) พ.ค. 02, 2024 BJ90 (2016 - 2023) พ.ค. 02, 2024 Senova D50 (2014 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Senova Zhixing (2018 - 2021) พ.ค. 02, 2024 U7 (2018 - 2023) พ.ค. 02, 2024 X3 (2019 - 2023) พ.ค. 02, 2024 BJ20 (2016 - 2020) พ.ค. 02, 2024 U5 (2020 - 2021) พ.ค. 02, 2024 BJ40L (2016 - 2019) พ.ค. 02, 2024 ES210 (2013 - 2016) พ.ค. 02, 2024 EU260 (2016 - 2016) พ.ค. 02, 2024 EV150 (2013 - 2014) พ.ค. 02, 2024 EV200 (2015 - 2015) พ.ค. 02, 2024 E-Series (2012 - 2013) พ.ค. 02, 2024 Senova CC (2015 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Senova D20 (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024 Senova D60 (2014 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Senova D70 (2013 - 2019) พ.ค. 02, 2024 Senova D80 (2015 - 2017) พ.ค. 02, 2024 Senova X25 (2015 - 2021) พ.ค. 02, 2024