แบบฟอร์มค้นหารุ่นรถ ขนาดยาง หรือขอบล้อ เลือกแท็บด้านล่างเพื่อรับข้อมูลการประกอบสำหรับรถของคุณหรือค้นหารถที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

ระบุยี่ห้อ ปี รุ่น เพื่อค้นหาล้อที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
ระบุค่าสำหรับฟิลด์ด้านล่างเพื่อค้นหารถที่ตรงกัน:
±
±

Audi A4 Allroad ไทม์ไลน์ของเจเนอเรชั่น เลือกปีหรือเจเนอเรชั่นของรถด้านล่างเพื่อจำกัดข้อมูลรถให้แคบลง

Audi
กรองตามภูมิภาค:
โอเชียเนีย
แคนาดา
จีน
ยุโรป
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
ข้อมูล ภูมิภาคที่ขายคือภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่มีการขายรถอย่างเป็นทางการหรือยังคงขายอยู่.
2019 - 2025

Audi A4 Allroad B9 Facelift [2019 .. 2025] 

โอเชียเนีย แคนาดา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2016 - 2020

Audi A4 Allroad B9 [2016 .. 2020] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา
2011 - 2016

Audi A4 Allroad B8 Facelift [2011 .. 2016] 

แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย
2009 - 2011

Audi A4 Allroad B8 [2009 .. 2011] 

ยุโรป ญี่ปุ่น รัสเซีย